Προσφέρουμε υπηρεσίες κατασκευής και τοποθετήσεων υψηλών προδιαγραφών.

• Κοπή υαλοπινάκων
• Τροχίσματα
• Αμμοβολές
• Ειδικές κατασκευές
• Γυάλινα μπαλκόνια
• Γυάλινα στέγαστρα
• Γυάλινα πάσα κουζίνας
• Βιτρίνες καταστημάτων
• Επενδύσεις με καθρέπτες
• Γυάλινες κατασκευές κάθε τύπου

Στο “ΓΥΑΛΙ – ΓΥΑΛΙ” θα βρείτε ακόμη: Κρύσταλλα, καθρέφτες, κρύσταλλα ΤΡΙΠΛΕΞ – Ασφαλείας, κρύσταλλα SECURIT – Ασφαλείας, γυάλινες μεσόπορτες, πορτάκια κουζίνας, γυάλινα τραπέζια (Fusing), ντουζιέρες, τζάμια κάθε τύπου.

Η επιχειρησή μας με το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο της και το έμπειρο δυναμικό της εξασφαλίζει την ποιότητα των παραπάνω εφαρμογών.